Kā atrast un izvēlēties labākos kredītu piedāvājum

naudaLaicīgi izdomājot dažādus jautājumus par pieejamajām kredītu iespējām, aizņēmējam ir labāka iespēja atrast labāko aizdevēju tieši aizņēmēja vajadzībām.

Mūsdienu nestabilajā ekonomikā, mēs vēlamies ātrus risinājumus un ātru peļņu, un mēs gribam rezultātus pēc iespējas ātrāk, tomēr ieguldījumu peļņai ir vajadzīgs laiks. Laiks ir nepieciešams arī, lai atrastu labāko investīciju kredītu, kas atbilstu Jūsu vajadzībām.

Apspriediet Jūsu plānu ar savu finanšu plānotāju un grāmatvedi. Vai jūs varat atļauties investīciju kredītu?

Arī banka piedāvā kredītus. Banka piešķir līdz 100 000 EUR  kredītus, un šī summa atkarīga no Jūsu vai galvotāja ienākumiem. Būtiski, ka kredīta atmaksa sākas tikai gadu pēc beigšanas un atmaksas termiņš ir 10 gadi. Jūs varat atlikt kredīta atmaksas termiņu, ja turpināt studijas, esat grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā, esat bērna kopšanas atvaļinājumā un nestrādājat pilnu darba laiku vai esat bezdarbnieka statusā.

Godīgi apspriediet savu pašreizējo finansiālo situāciju  – sagatavojiet informāciju par kredītu atlikumiem visiem kredītiem, tostarp auto kredītiem, patēriņa kredītiem un visām kredītkartēm; bankas konta bilancēm; algas aprēķinu. Ja Jūs nevarat atļauties investīciju kredītu šajā brīdī, apsveriet stratēģijas, lai nomaksātu savus pašreizējos parādus, samazinātu izdevumus un, iespējams, palielinātu savus ienākumus. Jūsu finanšu plānotājam vai grāmatvedei būtu jāspēj palīdzēt Jums ar budžeta plānu.

Apspriediet riskus, kas iesaistīti ar ieguldīšanu akcijās un/ vai īpašumā.

Pārskatiet savus ikdienas tērēšanas paradumus un samaziniet izdevumus tā, lai pietiktu pirmās nepieciešamības lietām un parādu/aizdevumu atmaksai. Esiet gatavs kardinālām pārmaiņām! Apsveriet mainīt dzīvesvietu, lai samazinātu īres vai komunālos izdevumus. Lai netērētu naudu par degvielu vai auto remontu, pagaidām izmantojiet sabiedrisko transportu un, ja tas ir iespējams, pārskatiet pārtikas iegādes paradumus – meklējiet lētākus risinājumus.

Nosakiet, kāda veida ieguldījumus Jūs varat veikt ar savu riska profilu. Riska profils ir novērtējums par to, kā Jūsu finanses tiktu ietekmētas noteiktos apstākļos, piemēram, ja Jūsu īpašumu vai akciju vērtība samazinātos. Riska profils jāaizpilda atsevišķi par katru investoru. Jūsu finanšu plānotājam jāspēj Jums ar to palīdzēt. Ja Jūs pilnībā neizprotat informāciju, uzdodiet jautājumus.

Aprēķiniet, cik daudz naudas Jūs varat veltīt saviem ieguldījumiem mēnesī no jūsu budžeta aprēķiniem.

Izmantojiet uzticama investīciju kredīta brokera pakalpojumus, lai atrastu labāko kredītu iespēju Jums.

Vērsieties pie brokera, kas būs godīgs pret valsts iestādēm, jo jebkuras “kļūdas” Jūsu kredīta pieteikumā pieļausiet Jūs un Jums būs jāatbild uz visiem jautājumiem par savu investīciju kredītu.

Esiet reālistiski attiecībā uz to, cik daudz Jūs varat atļauties aizņemties, un ievērojiet savu noteikto budžetu, nenovirzies no sava budžeta šajā brīdī.

Līgumsodu apjoms un apmērs ir atrunāts kredīta līgumā.

Nokavējuma līguma soda summai nevajadzētu pārsniegt kredīta pamatsummu – tā taisnīgums un atbilstība vispārējai praksei ir atkarīga no kredīta summas.

Ja rodas šaubas par nokavējuma līguma soda summas taisnīgumu un atbilstību vispārējai praksei, iesakām Jums vērsties aizsardzības centrā pēc vērtējuma.

 

Cheating at Roulette – Can you do it?

If you are searching on the net, you will find many authors who claim “cheating at roulette” is possible and by doing it you can win consistent profits.

The bad news is “cheating at roulette” is not possible. However, you can put the odds in your favour as much as possible without cheating or paying anyone for the knowledge!

Here are two common cheating at roulette myths:

Myth 1. You Can Use a Mathematical System to Predict Future Spins

This is the most common misconception about roulette and has no basis in fact.

Roulette is a game of pure chance and each single spin is unrelated to any previous spins. For example, if the ball falls on red 10 times in a row, players feel that black has a higher chance of coming up next – this is not true.

Many players also like to look for, and bet on, ‘sleeping numbers’ – numbers that have not been hit for a long time.

Just because a number has been, ‘sleeping’, does not make it more likely that the number picked will come up on the next spin.

Mathematical systems can’t work by their very nature. Why? Quite simply, mathematical systems require data, and with roulette, there is no past data that can be analysed.

In mathematics, you know exactly what is going to happen next, in a game of chance like roulette you never know what is going to happen next!

Roulette is a game of pure chance, and a system that claims to make money consistently from such a game is a contradiction in terms.

Myth 2. You Can Use Money Management to Gain an Edge

Money management cannot affect the house advantage on any bet, nor guarantee that you will win more money.

For money management to work, you need to increase your bet size when the odds are in your favour, and decrease bet size when they are not. The problem is course; the odds and payouts are set in the casino’s favour, and never change, and roulette is a game of pure chance.

The house always has an advantage in roulette due to the amount paid out per bet; you cannot change it, or manage it.

Cheating At Roulette Is Not Possible but the Good News Is:

You can get the odds as much in your favour as possible with some simple steps:

  1. Play European Roulette

There are two roulette wheels, American and European. The wheel to play is the European wheel, as it reduces the casino advantage to 2.63%

  1. Place Bets that Mirror their Payouts

Place bets whose odds almost mirror their payouts – these “even money” bets include, betting on Even, Odd, Low (numbers 1 through 18), High (numbers 19 through 36), Red, or Black. All these pay out at 1 to 1.

  1. Reducing the House Edge to the Lowest Level

Look for a wheel that offers the rule ‘en prison.’ If you make an even money bet and the ball lands on zero, you don’t lose your wager. Instead, your bet is ‘imprisoned’ i.e. held hostage, and you let it go forward to the next spin. If your bet wins, you can remove it from the table. The house edge is just 1.35% on this bet.

Roulette is a game of chance, and there is no way of cheating at roulette to increase the odds in your favour. They are fixed. The three tips above however, will help you maximize the odds in your favour.